Wakacje czasem rekrutacji do przedszkoli i szkół

Od 17 do 21 czerwca została przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do częstochowskich przedszkoli. Rodzice, którzy wcześniej nie zapisali swoich pociech do placówek przedszkolnych, mogli to zrobić w dodatkowym czerwcowym terminie.

Wszyscy kandydaci, którzy prawidłowo złożyli wniosek, zostali zakwalifikowani. O szczegółach mówi Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_MAGDALENA_DEBSKA_02_07_2019.mp3]

Rodzice zakwalifikowanych dzieci mają jeszcze czas do dzisiaj (02.07), żeby ostatecznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danej placówki. Jednak rekrutacja do przedszkoli nie była jedyną w ostatnim czasie. Ósmoklasiści i absolwenci klas trzecich szkół gimnazjalnych również wybierali placówki, do których chcieliby uczęszczać od nowego roku szkolnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_MAGDALENA_DEBSKA_02_07_2019.mp3]

Jeśli chodzi o częstochowskie licea, to najczęściej wybierane były: III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Biegańskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Spośród szkół branżowych największą popularnością cieszyły się: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego.

O ile chcący kontynuować edukację w szkołach branżowych bądź w technikach, nie powinni mieć problemu z dostaniem się do wymarzonej placówki, to już ci, którzy deklarowali chęć uczęszczania do liceum, mogą mieć problem. Dla przykładu – Liceum Biegańskiego ma tylko 120 miejsc dla nowych uczniów, a aż 833 chętnych.

AK

źródło foto: pixabay/ Wokandapix