Liczba π – nie taka straszna, jak ją malują

Liczba pi

Dzisiaj w Kalendarzu Świąt Nietypowych zapisany jest „Dzień liczby π”. Zna ją i stosuje już każdy uczeń szkoły podstawowej na zajęciach matematyki. O historii liczby π mówi Elżbieta Firlik, matematyk.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/01_liczbapi_firlik_01_21_07_2020.mp3]

Jak stwierdziła Elżbieta Firlik, matematycznie liczbę stosuje się π do wielu działań związanych z geometrią euklidesową.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/02_liczbapi_firlik_02_21_07_2020.mp3]

Z liczbą π wiąże się wiele różnych ciekawostek, m.in. wierszyki, które pomagają zapamiętać kolejne cyfry po przecinku, czyli tzw. pi-ematy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/03_liczbapi_firlik_03_21_07_2020.mp3]

Zdaniem Elżbiety Firlik stosowanie liczby π nie musi ograniczać się wyłącznie do poważnych obliczeń w architekturze.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/04_liczbapi_firlik_04_21_07_2020.mp3]

A my Wam życzymy, żeby ten dzień przyniósł dokładnie tyle szczęścia i miłości, ile liczba π ma miejsc po przecinku.

KG