Lipcowa pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

plakat

Apostolstwo Chorych zaprasza do uczestnictwa w 51 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną Górę. Odbędzie się ona 6 lipca, ale już można planować dojazd. Jak mówi ks. Wojciech Bartoszek, duszpasterz Apostolstwa Chorych, niepotrzebne są zapisy i wcześniejsze zgłoszenia – każdy zainteresowany może przybyć na Jasną Górę na godz. 9:30, kiedy to modlitwą różańcową w bazylice rozpocznie się pielgrzymka.

Duszpasterz chorych to lekarz duszy, ale i ciała. Patrzy na osobę chorą w całości – nie tylko dusza, ale też ciało jest bardzo ważne.

– Dużo się modlimy o zdrowie dla ciała, ale też myślimy o wymiarze duchowym. Człowiek jest całością – mówi ks. Wojciech Bartoszek, duszpasterz Apostolstwa Chorych.

Apostolstwo Chorych jest drogą ofiarowanego cierpienia, ale fundamentem wszystkich działań jest najpierw modlitwa o zdrowie. Połowa Ewangelii św. Jana to są znaki, które ukazują uzdrowienie, które czynił Jezus. Szedł do chorych, by głosić Królestwo Boże przez uzdrowienie. Jezus przyszedł wszystkich zbawić, ale nie wszystkich uzdrowić. We fragmencie, gdy Jezus uzdrawia nad sadzawką Owczą, widzimy w krużgankach cały tłum osób chorych, a tylko jednego Jezus wybiera, by go uzdrowić. Uzdrawia po to, by dla niego osobiście – ale i dla innych – było to doświadczeniem Królestwa Bożego.

Pierwszą sprawą jest modlitwa o zdrowie, równolegle ważne jest działanie czysto ludzkie, czyli szukanie dobrego lekarza, który poprowadzi do zdrowia cielesnego. Niestety życie pokazuje, że nie zawsze to zdrowie wraca.

Każdy ma prawo do swojej drogi, swojej formy cierpienia. To jest tajemnica cierpienia. Najważniejsze dla zdrowych to w każdej sytuacji być przy chorym, towarzyszyć mu – w wymiarze czysto ludzkim i w wymiarze duchowym. Zdarza się, że osoba chora w tym doświadczeniu odkrywa szczególny sens swej choroby. Matka Boża pod krzyżem pokazuje, że współcierpienie z Chrystusem ma niezwykły dar, wielką wartość dla innych. Zarówno w wymiarze zewnętrznym, tzn. w pokazaniu niebuntowania się, przyjęcia woli Bożej, w cierpliwości, jak i w wymiarze duchowym – ofiary cierpienia razem z Chrystusem. Wielu chorych pokazuje taką drogę – i to oni są apostołami, to oni są nauczycielami. Nie trzeba dużo mówić, lecz świadectwem swojego życia w cierpieniu wskazywać wyraźnie na Pana Jezusa. To właśnie jest apostolstwo chorych.

Droga Apostolstwa Chorych łączy się z drogą ludzi związanych z Duszpasterstwem Chorych, czyli tych, którzy służą chorym, towarzyszą im. Najważniejsze jest wsparcie, bycie razem.

– Bolesne jest, że że nie jesteśmy w stanie ogarnąć większej grupy – mówi ks. Bartoszek – i dlatego też ta pielgrzymka to okazja, żeby się spotkać i spojrzeć na siebie oczyma Pana Jezusa. By dostrzec, że chorzy, osoby niepełnosprawne, starsi wiekiem to są ci, którzy są blisko Jezusa, że Jezus ich szczególnie kocha. Z jednej strony będą ci, którzy znajdą siłę, by przyjechać na pielgrzymkę, ale też całe grono tych, którzy zostaną w domu, by łączyć się duchowo z nam. Taki jest cel pielgrzymki.

Wszyscy zainteresowani działalnością Apostolstwa Chorych mogą skontaktować się z redakcją miesięcznika pt. „Apostolstwo Chorych”; przez stronę internetową: apchor.pl lub telefonicznie: 32 251 21 52.

AD