List gończy za Cezarym Posyłkiem

SONY DSC

Prokurator Prokuratury Rejonowej Częstochowa Północ w Częstochowie zarządził poszukiwania listem gończym podejrzanego Cezarego Posyłka s. Stefana zamieszkałego w Częstochowie. Mężczyzna podejrzany jest o przywłaszczenie powierzonego mienia oraz o inne czyny to jest o czyn z art. 284 § 2 kk w zb. z art.270 § 1 kk i art.276 kk, art.267 § 1kk i 268 § 1 kk w zb. z art.51 ustawy o ochronie danych osobowych. Cezary Posyłek s. Stefana, urodzony 03.05.1970 r. w Częstochowie, zamieszkały Częstochowa ul. Piaskowa 8 podejrzany jest o to, iż w okresie od 11.07.2016 r. do 23.09.2016 r. będąc zatrudnionym na stanowisku listonosza przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci pieniędzy pochodzących z przekazów emerytalno-rentowych i przekazów pocztowych w łącznej kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także posłużył się jako autentycznymi uprzednio podrobionymi przez sfałszowanie podpisów odbiorów dokumentami w postaci: odbioru korespondencji, przekazów emerytalno-rentowych, przekazów pocztowych, a także nie będąc do tego uprawnionym otworzył część przekazanej mu do doręczenia korespondencji i przywłaszczył jej zawartość, przez co uzyskał dostęp do informacji dla niego nie przeznaczonych oraz ukrył w miejscu swojego zamieszkania przesyłki pocztowe, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

Wzywa się każdego kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub Prokuratora (art.280§1 pkt 4 kpk). Policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art.239§ 1 kk), jednocześnie na mocy art.280§ 2 kpk udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej.

Rozpowszechnianie listu gończego nastąpiło na polecenie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa Północ, w sprawie PR 1Ds. 1676.216