Listopadowa sesja Rady Miasta

fot. bip.czestochowa.pl

Najważniejszą częścią listopadowej sesji Rady Miasta było przedstawienie projektu budżetu miasta na zbliżający się rok. Budżet nie został jeszcze uchwalony, najpierw odbędzie się jego pierwsze czytanie, a radni będą mogli wnosić swoje uwagi i poprawki. Dopiero z końcem grudnia Rada będzie głosować nad jego przyjęciem. Mówi radny Paweł Ruksza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/ruksza_sesja_1.mp3]

Radni głosowali też nad połączeniem VI LO im. J. Dąbrowskiego z Zespołem Szkół Zawodowych na ul. Prusa czy zlikwidowaniem Samorządowego Ośrodka Samodoskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/ruksza_sesja_2.mp3]

Rada podjęła też uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie poprzez zmianę siedziby poradni.

Wróciła też sprawa wycięcia drzew przy Alei Niepodległości przy okazji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Niepodległości.