Liturgia Męki Pańskiej w Parafii NMP Częstochowskiej

30 marca w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Liturgii Wielkiego Piątku, drugiego dnia Triduum Paschalnego przewodniczył abp Wacław Depo. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje. Drugi dzień Triduum Paschalnego to przede wszystkim dzień Krzyża. Refleksją o wyjątkowości tego dnia podzielił się abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-liturgia-meki-panskiej.mp3]

O liturgii Wielkiego Piątku oraz o istocie Krzyża w życiu każdego z nas, podzielił się także refleksją ks. Michał Jaskuła – wikariusz Parafii NMP Częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-liturgia-meki-panskiej.mp3]

Liczny udział w piątkowej liturgii Męki Pańskiej wzięli także Rycerze Kolumba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-liturgia-meski-panskiej.mp3]

Celebrans i asysta weszli w głębokiej ciszy. Następnie arcybiskup Depo wraz z diakonami upadł krzyżem przed ołtarzem, cześć oddali także wierni przyklękając. Po modlitwie wstępnej nastąpiła Liturgia Słowa, podczas której odśpiewano z podziałem na role opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Następnie w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej abp Depo polecił Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten właśnie sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem krzyż wniesiono przed ołtarz. Następnie abp stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i trzykrotnie śpiewał: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Po adoracji Krzyża z ołtarza wystawienia został przyniesiony Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii św.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Rozpoczęła się także Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

PNP

homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/homilia-Depo.mp3]