Losowanie list komitetów w częstochowskim biurze wyborczym

Do wyborów samorządowych pozostało nieco ponad 3 tygodnie. W piątek 28 września w budynku będącym siedzibą Komisarza Wyborczego w Częstochowie odbyło się losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze danego powiatu w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, lublinieckim i kłobuckim.

Mówi Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1_Wybory_losowanie_Tomasz_Doruchowski.mp3]

Jak mówi Tomasz Doruchowski, w tegorocznych wyborach pojawią się nowe procedury w związku ze zmianą prawa wyborczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2_Wybory_losowanie_Tomasz_Doruchowski.mp3]

Przed rozpoczęciem losowania została przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Katowicach I. Następnie do dwóch przezroczystych kul zostały włożone zamknięte w pojemnikach kartki zawierające: w pierwszej kuli kolejne numery (poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Katowicach I); w drugiej kuli –  nazwy komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rad powiatów.

W wyniku losowania do Rady Powiatu Częstochowskiego Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota samorządowa Powiatu Częstochowskiego otrzymał numer 18, a KWW Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego otrzymał – 19. W powiecie myszkowskim: KWW Przyszłość w Myszkowie – 18, KWW Wspólny Powiat – 19, Samorządowa Inicjatywa Lewicy – 20; w powiecie kłobuckim: KWW Samorząd Kompetentnych Ludzi – 18, KWW Unia Samorządowa Powiatu Kłobuckiego – 19, KW Koalicja Samorządowa – 20; a w powiecie lublinieckim: KWW Ziemi Lublinieckiej – 18, KWW Wspólnota Ziemi Lublinieckiej – 19, KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Lublinieckiej – 20.

W środę 26 września Państwowa Komisja Wyborcza przyznała również w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku. W wyniku losowania zostały wylosowane komitety, którym przyporządkowane zostały następujące numery (zapis w kolejności losowania):

  • Komitet Wyborczy Partia Zieloni – nr 3
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – nr 4
  • Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – nr 1
  • Komitet Wyborczy Partii Razem – nr 6
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem – nr 5
  • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – nr 2
  • Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie – nr 9
  • Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP – nr 7
  • Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 – nr 8
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 10.

PK