M jak maj, M jak matura z języka polskiego

Fot. Radio Fiat

Ponad 37,5 tys. absolwentów szkół średnich w województwie śląskim przystąpiło do tegorocznej matury podstawowej z języka polskiego. W Częstochowie do pierwszego egzaminu dojrzałości podeszło ponad 2400 osób.

W tym roku do matury podchodzą ostatnie roczniki trzyletnich liceów, czyli absolwenci gimnazjów. W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie jest 48 maturzystów z trzyletnim cyklem nauczania – mówi Grzegorz Nawrocki, dyrektor placówki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_MATURA_POLSKI_04_05_2022.mp3]

W otwartej części egzaminu abiturienci mieli do wyboru temat tradycji w nawiązaniu do „Pana Tadeusza” lub interpretację wiersza „Najkrótsza definicja życia” Józefa Barana. Wszyscy zapytani przez nas maturzyści wybrali jednak zadanie odwołujące się do relacji z drugim człowiekiem na podstawie fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. O swoich odczuciach zaraz po egzaminie mówili absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/2_MATURA_POLSKI_04_05_2022.mp3]

Wśród absolwentów szkół średnich z województwa śląskiego do matury przystąpiło także dziewięciu uchodźców. Poza językiem polskim tego dnia ochotnicy zdawali także język łaciński i kulturę antyczną na poziomie rozszerzonym. W czwartek maturzyści przystąpią do podstawy egzaminu z matematyki, a także z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.

 

Linki do tegorocznych arkuszy:

Arkusz 1 – Test
Arkusz 2 – Wypracowanie