Małe Granty MDK Radomsko

male granty

Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza konkurs ph. „Małe Granty MDK”. O dotacje w łącznej kwocie 15 tys. zł mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i radomszczańskich szkół średnich. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3.000 zł.

Konkurs „Małe Granty MDK” wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:
1. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki – wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.
2. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych – wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.
3. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej – wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.
4. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.
6. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich i warsztatów.

Oferty należy składać w Miejskim Domu Kultury, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 25 stycznia 2016 r.

Wniosek i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl