Małe Granty po raz drugi

male granty

Po raz drugi Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza nabór wniosków w konkursie Małe Granty MDK. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Radomska, którzy mają ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i chcą wspólnie z MDK działać na rzecz kultury w mieście. Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych. W ramach konkursu sfinansowane będą projekty do kwoty 3.000 złotych

Wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ul. Brzeźnicka 5), w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 10 lutego 2017 r. Wniosek i regulamin konkursu do pobrania na stronie internretowej www.mdkradomsko.pl