Małopolskie i śląskie wspólnie przeciwko niskiej emisji

Chwaszczyno.pl

Każdego roku w Polsce ponad 40 tys. osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza. Pod względem jego jakości nasz kraj znajduje się w samym ogonie Europie. W tej niechlubnej statystyce przodują województwa śląskie i małopolskie. I właśnie te dwa regiony rozpoczęły współpracę w ramach programu LIFE.
Projekt będzie realizowany do roku 2023, a jego budżet zamyka się kwotą 71 mln zł. Dzięki tym pieniądzom uda się przeprowadzić m.in. kampanię informacyjną oraz międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa śląskiego, Małopolski, Czech i Słowacji.

Jakość powietrza w Polsce południowej znacząco odbiega od poziomów bezpiecznych dla zdrowia mieszkańców. Liczba dni z przekroczeniami poziomu średniodobowego pyłu zawieszonego jest 3-4 razy większa niż dopuszczalne 35 dni w roku. Stężenie średnioroczne rakotwórczego benzo(a)pirenu nawet 10-krotnie przekracza poziom akceptowalny. Głównym winowajcą jest niska emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań przestarzałymi kotłami na paliwa stałe.

źródło: www.slaskie.pl