Mały FENIKS dla Radia Fiat!

 

Radio Fiat zostało wyróżnione nagrodą Małego FENIKSA – nagroda ta przyznawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich osobom i instytucjom, które pozostają szczególnie zasłużone na polu promocji książki katolickiej oraz wartości chrześcijańskich w mediach i życiu społecznym. Nagrodą Mały FENIKS 2017 wyróżnionych zostało siedem rozgłośni radiowych, które w tym roku obchodzą 25-lecia swojej działalności. Laureatami tegorocznej edycji są rozgłośnie radiowe: Katolickie Radio Podlasie, Radio Maryja, Radio Warszawa, Radio eM Kielce, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Ain Karim, Rafio Fiat.  Nagroda Mały FENIKS 2017 trafia do kilku regionalnych rozgłośni katolickich, jako forma uczczenia jubileuszu 25-lecia ich istnienia na falach radiowych. Od ćwierć wieku anteny te pełnią misję ewangelizacyjną, edukacyjną i kulturotwórczą, stając się przez ten czas prawdziwym chrześcijańskim głosem swojego regionu, liderami opinii katolickiej, aktywnie wspierając wartości i postawy wyznawane przez Kościół – czytamy w uzasadnieniu.

Nagrodę dla Radia Fiat odebrał ks. Piotr Zaborski, dyrektor rozgłośni. Dziękując w imieniu nagrodzonych stacji za wyróżnienie podkreślił, że zarówno katolickie rozgłośnie radiowe, jak i wydawnictwa idą wspólną drogą, pełniąc ewangelizacyjną misję w różnych przestrzeniach życia społecznego, a nagroda Małego FENIKSA jest jeszcze jednym impulsem do tego, by  z nowymi siłami działać dalej współpracując dla dobra Kościoła. Radio Fiat zostało nagrodzone Małym FENIKSEM po raz drugi – po raz pierwszy w 2015 roku.

Wręczenie statuetek miało miejsce  w warszawskiej katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.
fot. ks. Marek Bator