Mandat zapłacisz kartą

Duch nowoczesności wkracza do policyjnej drogówki. Od 1 lutego funkcjonariusze Policji są wyposażeni w terminale płatnicze. Dzięki temu będzie można zapłacić za mandat kartą płatniczą lub Blikiem. Nowe urządzenia trafiły także do częstochowskiej drogówki. Mówi naczelnik wydziału ruchu drogowego częstochowskiej Komendy Miejskiej Policji nadkomisarz Grażyna Dudek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Mandat-zaplacisz-karta_dudek.mp3]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 roku umożliwiło Policji oraz innym służbom używanie terminali płatniczych. Wcześniej nie było takiej możliwości prawnej. Policja zostanie bezpłatnie wyposażona w terminale płatnicze w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy ówczesnym Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową, dotyczące realizacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.

Koszt zakupu jednego terminalu to ok. 800 zł. W pierwszym etapie policja zostanie wyposażona w 2000 terminali płatniczych.