Marian Panek Ewokowanie obrazu. Wystawa retrospektywna.

performance autoportret rytualny

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. Marian Panek, artysta zasłużony dla częstochowskiej kultury otwiera swoją jubileuszową wystawę na 40-lecie pracy twórczej.

Wystawa przygotowana z okazji czterdziestolecia twórczości Mariana Panka, artysty wielowymiarowego, jednej z najciekawszych postaci częstochowskiego środowiska artystycznego. Ekspozycja nie jest typową retrospektywą, naszą intencją jest wskazanie na istotne wątki, uwypuklenie relacji pomiędzy dziełami malarskimi, rysunkami i dokonaniami performatywnymi Panka. Takie podejście pozwala na wydobycie horyzontów wykreowanych światów artysty, ujawnienie swoistego labiryntu stanowiącego ramy ewokowania, czyli ustanawiania obrazu. Obrazu pojmowanego w szerokim sensie, jako wizja artystyczna, urzeczywistniona poprzez nadanie struktury w poszczególnym dziele. Marian Panek podejmuje trud ukazania samej energii życiowej, pierwotnej przyczyny kreowania i destrukcji rozmaitych form.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w 1976 roku. Ukończył również Podyplomowe Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. Prezentował swoją sztukę z zakresu malarstwa, rysunku, scenografii na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zrealizował ponad 20 scenografii teatralnych w repertuarowych teatrach zawodowych. W latach 1994-1997 był dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie gdzie zrealizował wraz z zespołem pracowników ponad dwieście wystaw, wśród nich ekspozycje oparte o własne scenariusze, m.in. „Miejsca” (1993), „Hasior” (1994), „Polscy Surrealiści” (1995), „Starowiejski” (1997), II i III Triennale Sztuki Sacrum (1994, 1997), „Performance Art. (1997). Wieloletni pedagog na Wydziale Artystycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.