Maryja – biografia

pawel_nowakowski

Paweł F. Nowakowski jest historykiem, teologiem, adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Podjął się napisania książki bardzo szczególnej, a raczej poświęconej szczególnej osobie. „Maryja. Biografia Matki Bożej” – taki tytuł nosi książka o Marii, kobiecie, której imię zna chyba każdy. Ale co tak naprawdę o Niej wiadomo? Dziś (22 stycznia) Paweł F. Nowakowski był gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat.