Maryjo Królowo Polski – módl się za nami!

msza 3 maja

Wczoraj, 3 maja przeżywaliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski. Uroczystościom pod jasnogórskim szczytem przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Episkopatu Polski. Wraz z nim na modlitwie zgromadziło się ok. 10 tys. wiernych.
W imieniu ojców i braci paulinów słowa powitania wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, który zaznaczał: „W bliskości wyborów prezydenckich, wypada najpierw przypomnieć o prawie i obowiązku katolika udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. To prawo i obowiązek wynika z naszej wolności, a wolność to przecież odpowiedzialność za siebie i za innych. A zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny” . W swoim słowie pasterz podkreślał także rolę kapłanów i duszpasterzy w dzisiejszym świecie:  „Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał w swoim czasie szereg wartości nie podlegających żadnym negocjacjom. Są to: szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach (S.C., 83). W wyżej wymienionych kwestiach – i w wielu innych – nie może być mowy o kompromisie” – stwierdził z mocą przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Podczas Mszy świętej ponowiono Milenijny Akt Oddania Matce Bożej, a po Komunii św. wierni, którzy zdecydowali się na podjęcie modlitwy za dzieci nienarodzone, złożyli przyrzeczenie Duchowej Adopcji.
W uroczystościach wzięli udział arcybiskupi i biskupi polscy: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński; abp Józef Michalik, metropolita przemyski; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński; bp Ignacy Dec, biskup diec. świdnickiej; bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk, bp pomoc. diec. legnickiej; bp o. Łukasz Buzun, bp pomoc. diec. kaliskiej; bp Piotr Turzyński, bp pomoc. diec. radomskiej; bp Rafał Markowski, bp pomoc. arch. warszawskiej; bp senior Jan Wieczorek z diec. gliwickiej.
Obecna była także Kapituła Archikatedralna. Nie zabrakło kleryków i wykładowców z Wyższego Seminarium Duchownego Arch. Częstochowskiej z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim. W uroczystościach wzięło udział także .in.: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z przewodniczącym Zarządu Głównego Maciejem Szepietowskim, posłowie, europosłowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Polonii światowej,
O oprawę muzyczną Mszy św. zatroszczył się Jasnogórski Chór Mieszany pod. dyr. Marcina Lauzera i Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

fot. za www.jasnagora.com