Maryjo, Matko Boga i człowieka – suma odpustowa na Jasnej Górze w uroczystość NMP Królowej Polski

 

msza 3 maja

3 maja to w Kościele dzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski, a także archidiecezji częstochowskiej.  Jasnogórskim uroczystościom, z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Episkopatu Polski.

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny stajemy na Jasnej Górze, w sanktuarium wiary i zawierzenia. Przychodzimy tutaj, by na nowo oddać się Bożej matce. Tej, która otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Obmyci przed 1050 laty łaską chrztu świętego, wspominając misję św. Wojciecha i sięgając do samego początku głoszenia Ewangelii na polskiej ziemi, uświadamiamy sobie, że w pielgrzymce pokoleń przyszło nam dziś wziąć odpowiedzialność za tę wielowiekową chrześcijańską spuściznę.  – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski.

Znaczną część homilii abp Stanisław Gądecki,  przewodniczący Episkopatu Polski poświęcił obchodom 1050-lecia chrztu Polski i historii narodu polskiego, która zapisuje się na kartach jasnogórskiego sanktuarium. Przed 50 laty głosem całego Episkopatu zgromadzonego na Jasnej Górze wypowiedział akt oddania Matce Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. Zanim do tego doszło, powstały śluby jasnogórskie, śluby z 26 sierpnia 1956 roku opracowane przez kard. Wyszyńskiego podczas swojego internowania. One były odnowieniem i aktualizacją przyrzeczeń lwowskich króla Jana Kazimierza. Ta inicjatywa zrodziła się w czasie pobytu w więzieniu. Kardynał pomyślał, że należy upamiętnić śluby sprzed 300 lat. – stwierdził ks. arcybiskup.

Podczas Eucharystii został ponowiony Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Po Komunii św. chętni wierni złożyli przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.

W uroczystościach wzięli udział arcybiskupi i biskupi polscy, m.in.: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński. Obecni byli także  członkowie Kapituły Archikatedralnej; Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej z rektorem ks. dr Grzegorzem Szumerą; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przedstawiciele Polonii światowej, animatorzy Dziecka Poczętego z kraju i ze świata, przedstawiciele Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Bractwa Eucharystycznego, Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Jasnogórski Chór Mieszany pod. dyr. Marcina Lauzera i Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.