Masz prawo do mediacji

sad_mlotek

Dziś (20 października) przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji – po raz dziewiąty obchodzony w Polsce. Obchody Dnia Mediacji są częścią inicjatyw trwającego od poniedziałku do soboty Tygodnia Mediacji, który ma popularyzować ten sposób rozwiązywania sporów.

– Prokurator rejonowy Częstochowa Północ Tomasz Mielczarek wziął udział w konferencji „Masz prawo do mediacji”. Mediacja to pozasądowy sposób dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu. Jest to procedura szybsza i tańsza niż tak zwany zwykły proces sądowy. Skuteczna mediacja sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego złagodzeniu – mówi Tomasz Ozimek – rzecznik prasowy częstochowskiej Prokuratury.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. – Prokuratorzy okręgu częstochowskiego coraz częściej korzystają z instytucji mediacji. W 2014 roku do postępowania mediacyjnego skierowano tylko 8 prac. Natomiast w bieżącym roku jest już w takim toku 128 spraw. Najczęściej z mediacji korzysta się w sprawach dotyczących znęcania się nad osobami najbliższymi  – dodaje Ozimek. 

Tradycja Międzynarodowego Dnia Mediacji istnieje na świecie od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów.