„Masz serce – otwórz do niego drzwi” – idea rodzicielstwa zastępczego

DSCF0762

„Masz serce – otwórz do niego drzwi” to XII edycja akcji prowadzonej w ramach programu tworzenia rodzin zastępczych w Częstochowie. Dziś (27 marca) w częstochowskim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele władz miasta, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członkowie Stowarzyszenia „Dla Rodziny” mówili o idei rodzicielstwa zastępczego. – Akcja promowania rodzicielstwa zastępczego, która w naszym mieście trwa już od wielu lat, w ostatnim czasie nabrała rozpędu. Rodzicielstwo zastępcze to szeroki wachlarz wsparcia dla dzieci – to rodzina zastępcza zawodowa, to rodzina zastępcza niezawodowa, to rodzina spokrewniona. Mamy również nową formę (…), jaką jest rodzinny dom dziecka w ramach rodzinnej pieczy zastępczej – poinformowała prezes Stowarzyszenia „Dla Rodziny” Lidia Zeller.
Zarówno w Polsce, jak i w samej Częstochowie, najwięcej jest rodzin zastępczych spokrewnionych. W naszym mieście statystyki przedstawiają się następująco:
– 220 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 283 dzieci;
– 86 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywa 110 dzieci;
– 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa 3 dzieci;
– 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 7 dzieci.
W sumie w Częstochowie rodzinną pieczę zastępczą pełni 310 rodzin, przebywa w nich 403 dzieci.
– Danie serca, danie miłości dziecku to są rzeczy ogromnej wagi, natomiast zawsze trzeba pamiętać, że rodzicielstwo zastępcze, podobnie jak każde rodzicielstwo, to ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka, to odpowiedzialność za to, jaki mu się stwarza dom i czy na pewno daje się gwarancję bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że każde dziecko jest człowiekiem i podmiotowe traktowanie w przypadku tego dziecka jest niezwykle istotne. To nie rzecz, to nie zabawka, którą zwracamy do sklepu, jak nam się przestanie podobać. O tym należy pamiętać – zaznaczyła Lidia Zeller.