Masz swój dom? Możesz dostać dotację

logo_ze-skrotem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła i 15 % w pozostałych przypadkach, lecz nie więcej niż:

Tabela

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków. E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl Telefon: (32) 60 32 252

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (plik zip)

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach