Materiały na Adwent już gotowe

ks Andrzej Kuliberda

Czwarta edycja częstochowskich materiałów na Adwent spięta została tytułem „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. Materiały są już gotowe, a o ich przygotowaniu, treści i roli, jaką winny spełniać mówi ks. dr Andrzej Kuliberda, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2016/11/ks_Andrzej_Kuliberda_materialy-na-adwent.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska