MDK Radomsko ogłasza konkurs

różewicz

Masz pomysł na oryginalną nazwę Kina Miejskiego Domu Kultury w Radomsku? Weź udział w konkursie. Do końca sierpnia pracownicy MDK-u czekają na propozycje nazwy kina, które można wysyłać na adres nowekino@mdkradomsko.pl lub dostarczyć osobiście w kopercie do Działu Upowszechniania Filmu i Organizacji Imprez w MDK Radomsko – oczywiście z danymi kontaktowymi pomysłodawcy ( imię i nazwisko, telefon, mail, adres zamieszkania i data urodzenia). Osoby spoza Radomska mogą przesyłać swoje propozycje na adres: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko, z dopiskiem Konkurs na nazwę kina (decyduje data stempla pocztowego). Zwycięzca otrzyma roczny imienny 2-osobowy karnet do kina. Dodatkowo spośród wszystkich nadesłanych propozycji wylosowane zostaną miesięczne wejściówki.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl