Mediacja szansą dla wymiaru sprawiedliwości

źródło fot.: www.gov.pl

Mediacja może być skutecznym narzędziem ograniczania negatywnych skutków sporów w czasie epidemii, szansą dla wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas posiedzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, które odbyło się 3 czerwca br. w formie wideokonferencji.
W ostatnich miesiącach trwały prace nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. Prowadzono również działania poświęcone wyborowi czterech partnerów tego programu, tj. Konfederacji Lewiatan, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Wśród członków rady są m.in. przedstawiciele sądów, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Notarialnej, Naczelnej Rady Adwokackiej i zawodowi mediatorzy. W spotkaniu jako ekspert wziął także udział Janusz Gwiazdowski Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas posiedzenia omawiano m.in. proponowane rozwiązania i rekomendacje, które przygotowano w grupach roboczych, powołanych na ostatnim posiedzeniu.
– Mam nadzieję, że zgłoszone propozycje umożliwią przygotowanie rozwiązań, które pozwolą nam cieszyć się jeszcze lepszymi wynikami spraw kierowanych do mediacji, a także zapewnią obywatelom lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski. Utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów jest bowiem skierowane przede wszystkim do: osób zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji, samych mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości