Mesjanizm – zaprzeszłość czy rzeczywistość

5

Myśl mesjańska stanowi integralną część polskiego dziedzictwa kulturowego. Różnie jest dziś rozumiana i często upraszczana, sprowadzana do skojarzeniowych skrótów. Dziś gośćmi Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat byli: Juliusz Gałkowski oraz dr Paweł Rojek, redaktor naczelny „Pressji”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Obaj panowie wzięli udział w konferencji naukowej „Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic)”, zorganizowanej przez Pracownię Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wspólnie z Katedrą Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Komparatystyki Literackiej.