Mesjańskie imaginaria Europy (i okolicy) w Częstochowie

web

Dziś o 10 w Filahrmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem: „Mesjańskie imaginaria Europy (i okolicy). Konferencja organizowana jest  przez Pracownię Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza we współpracy z Katedrą Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Komparatystyki Literackiej. Wszystkich w budynku Filharmonii powitał jej dyrektor Ireneusz Kozera. O godz. 10 w imieniu Rektora AJD Prof. Zygmunta Bąka uroczystego otwarcia dokonała dr hab. prof. AJD Anna Wypych – Gawrońska, Prorektor ds. Rozwoju. Podacz sesji plenarnej wystąpili: dr hab. Artur Żywiołek (AJD Częstochowa) z referatem: „(Nie?) możliwa historia polskiego mesjanizmu” oraz Agata Bielik-Robson (Katedra Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham) z wykładem: Zdeptać Węża! Blake i Taubes, apokaliptyczna gnoza rewolucyjna.

Uczestnicy konferencji mieli okazje wziąć również udział w obradach w sekcjach. Oprócz wysłuchania referatów była możliwość dyskusji i poszerzenia horyzontów intelektualnych. W ciągu dwóch dni konferencji oprócz naukowego dyskursu nie zabraknie także występu artystycznego pracowników Instytutu Muzyki AJD.

web 3 web1 web 2

web 4