Mglista przyszłość „Domu Księcia”

7 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Tematem posiedzenia była informacja na temat nieruchomości położonych w Częstochowie tzw. „Domu Księcia”.

Dom Księcia to historyczny obiekt położony w Częstochowie na styku ulic: Boya Żeleńskiego, Jana II Sobieskiego i Alei Wolności. Tworzą go głównie mieszkania, które kiedyś były apartamentami. W ciągu ostatnich 3 lat budynek został wysiedlony. Obecnie jego stan techniczny wymaga natychmiastowego podjęcia decyzji, jakie będą losy „Domu Księcia”.

Jak mówi przewodniczący komisji, Piotr Wrona – sytuacja jest taka, że teren budynku jest zabezpieczony, a miasto wydaje na to niemałe środki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1dom_ksiecia_piotr_wrona_07_03_19.mp3]

W 2018 r. władze miasta wystosowały list do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o finansowy udział w przedsięwzięciu utworzenia Domu Polonii. Oto fragment listu:
„Kilka lat temu w kręgu polityków Prawa i Sprawiedliwości zrodził się pomysł utworzenia w Częstochowie Domu Polonii. (…) Wówczas miasto nie dysponowało wolnym obiektem, który mógłby być przeznaczony na ten cel. Obecnie realizacja takiej wizji jest możliwa, gdyż w centrum Częstochowy znajduje się wolny budynek, będący we władaniu miasta. Jest to historyczna kamienica przy alei Wolności, zwana w Częstochowie „Domem Księcia”. Odpowiedź na list do tej pory nie wpłynęła.

Temat poruszany był na VI Sesji Rady Miasta, podczas której Rada Miasta miała wyrazić zgodę na sprzedaż kamienicy. Mówi radny Paweł Ruksza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2dom_ksiecia_pawel_ruksza_07_03_19.mp3]

Podczas posiedzenia dwóch komisji obecni byli m. in. architekci, od których dowiedzieliśmy się, że budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale do gminnej ewidencji zabytków, co jednak dla potencjalnego inwestora nie miałoby znaczenia. Zdaniem architektów budynek powinien zostać odrestaurowany. Koszty takiego remontu wyniosłyby od 100 do 150 mln złotych.

KF