MGS – piękny rok 2017


Koniec roku to czas na podsumowania i refleksje. Każdy z nas robi roczny rachunek sumienia, swoją działalność podsumowują również instytucje kultury. Anna Paleczek Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, rok 2017 ocenia bardzo dobrze:

[audio:ttp://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/anna-paleczek-szumlas-13_12_2017.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska