“Mickiewicz” ma swoją salę kinową

Wielki ekran, kinowe fotele i przestrzenny dźwięk. Wszystko to od niedawna ma V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W szkole znajduje się sala kinowa na 34 miejsca.

O tym, jak zrodził się pomysł utworzenia kina w szkole mówi Małgorzata Witek, dyrektor placówki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1_Kino_w_szkole_Malgorzata_Witek.mp3]

Głównym inicjatorem powstania szkolnego kina był Jarosław Sobkowski, nauczyciel historii, wiedzy o kulturze oraz wiedzy o społeczeństwie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2_Kino_w_szkole_Jaroslaw_Sobkowski.mp3]

Jak mówi Jarosław Sobkowski, dla uczniów będzie to ciekawa okazja poznania polskiej kinematografii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/3_Kino_w_szkole_Jaroslaw_Sobkowski.mp3]

Szkolna sala kinowa w “Mickiewiczu” została wpisana do filmoteki szkolnej prowadzonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

PK