Między Zamkami na podium

pokoje
Drugie miejsce w kategorii Gospodarstwa Agroturystyczne w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik –  Farmer Roku dla Między Zamkami w Kotowicach w Gminie Żarki.
Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Uroczysta gala finałowa odbyła się 3 lutego w hotelu The Westin Warsaw.
– Jest to niezwykle cenne wyróżnienie dla nas, jako niewielkiego gospodarstwa na tle ogromnych przedsiębiorstw rolnych w całej Polsce. Docenienie naszej pracy przez Kapitułę konkursu, w której skład wchodzili przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych to dla nas ogromny zaszczyt. Mamy nadzieję, że również w przyszłości będziemy mieli okazję godnie reprezentować nasz region i zdobywać kolejne wyróżnienia na ogólnopolską skalę przekonują Iwona i Krzysztof Ruteccy, właściciele obiektu. – Zdobycie przez nas tak wysokiej noty w Ogólnopolskim Konkursie Rolnik – Farmer Roku oznacza również, że spojrzenia tych instytucji zostały zwrócone na rolnicze walory naszego regionu, a także na samych rolników powiatu myszkowskiego i całego regionu częstochowskiego. Jednocześnie chcieliśmy podziękować radnemu gminy – Pawłowi Labocha, oraz sołtysowi wsi Kotowice – Łukaszowi Kot za zaufanie, którym nas obdarzyli zgłaszając nas do konkursu o takiej skali.