Międzynarodowa wędrówka Skautów Europy „Euromoot” dobiegła końca

Między 27 lipca a 3 sierpnia we Włoszech około 5000 skautów z ponad 20 państw Europy oraz Ameryki uczestniczyło w Euromoocie – odbywającej się raz na 10 lat międzynarodowej wędrówce organizowanej przez Federację Skautingu Europejskiego dla najstarszej gałęzi wiekowej. Euromoot 2019, odbywający się pod hasłem „Parate viam Domini” („Przygotujcie drogę Panu”, Mk 1,3), zakończył się w sobotę 3 sierpnia audiencją u Ojca Świętego oraz Mszą świętą w bazylice św. Piotra, sprawowaną przez kardynała Angelo Bagnasco.

W wydarzeniu udział wzięło prawie 500 przewodniczek i wędrowników z Polski – członków Skautów Europy. Mówi drużynowa 2. Drużyny Milanowskiej, Marta Borządek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1euromoot_marta_borzadek_09_08_19.mp3]

Główną osią Euromootu było spotkanie skautów z innych krajów, dlatego przygotowania do wydarzenia zaczęły się od nawiązania kontaktu z jednostkami harcerskimi z innych stowarzyszeń Federacji Skautingu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2euromoot_marta_borzadek_09_08_19.mp3]

W czasie wędrówki młodzi ludzie uczestniczyli w projekcie „Mobilia Scriptoria”, czyli dziele inspirowanym pracą benedyktyńskich kopistów Słowa Bożego. Każdej grupie zdążającej do Rzymu został przydzielony krótki fragment Ewangelii – w drodze młodzi ludzie rozważali Słowo Boże (Lectio Divina), a następnie ręcznie przepisywali wskazane wersety, zamieszczając również krótką refleksję płynącą z ich osobistej modlitwy. Wszystkie cztery Ewangelie zostały w całości przepisane przez przewodniczki i wędrowników, a następnie złożone w cztery księgi i podarowane Ojcu Świętemu podczas audiencji.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3euromoot_marta_borzadek_09_08_19.mp3]

Euromoot zakończył się Mszą świętą w bazylice św. Piotra, pod przewodnictwem kardynała Angelo Bagnasco, w czasie której młodzi wędrownicy i przewodniczki mieli okazję w sercu Kościoła doświadczyć głębokiej jedności płynącej z pełnego radości przeżywania swojej wiary.

KF

foto źródło: materiały prasowe