Międzynarodowa współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza/fot. MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz ministrowie rolnictwa krajów Trójmorza podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim na Wawelu.

Celem prowadzonych rozmów było zacieśnienie stosunków między resortami oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących rolnictwa. Jak tłumaczy minister Grzegorz Puda – wzmocniona współpraca służyć ma lepszej identyfikacji potrzeb, wspólnych problemów, a także szans i wyzwań, które wraz z innymi państwami, będzie można podejmować – mówi minister Grzegorz Puda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/1_miedzynarodowa_Puda_25_10_2021-.mp3]

W pierwszym Szczycie Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza uczestniczyły delegacje 12 państw oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/2_miedzynarodowa_Wojciechowski_25_10_2021-.mp3]

Uczestnicy spotkania rozmawiali też o wspólnych perspektywach cyfryzacji oraz innowacji w rolnictwie.

Ministrowie rolnictwa podpisali również deklarację w sprawie możliwości zabezpieczenia produkcji białka paszowego w regionie Trójmorza. Dokument podsumowuje wspólne postulaty i zostanie przekazany do Komisji Europejskiej, celem uwzględnienia głosu krajów Trójmorza w ramach prac na forum unijnym.

ABK