Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Domus Misericordiae, DPS, seniorzy/fot. Radio Fiat

Jan Paweł II w liście do osób starszych napisał: „Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć”. W czasie swojego pontyfikatu Ojciec Święty podkreślał godność człowieka, doskonale rozumiejąc pragnienia ludzkich serc. W jesieni swojego życia utożsamiał się z osobami starszymi, ukazując sens i głębię starości. Bądźmy więc jak święty papież, pamiętając o seniorach jako tych, od których wiele można się nauczyć. O osobach w podeszłym wieku mówimy szczególnie 1 października, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Święto ustanowione zostało w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. To okazja do intensywniejszej promocji postulatów w celu poprawy sytuacji osób dojrzałych. Głównymi zakresami tematycznymi są: walka z dyskryminacją, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równy udział w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Tajemnicą szczęśliwego życia seniorów jest przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi. Poczucie wysłuchania i zrozumienia. Niestety, wielu seniorów cierpi z powodu samotności. Naprzeciw takiej właśnie sytuacji wychodzi m.in. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, o czym mówi jej dyrektor ks. Marek Bator:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_miedzynarodowy_Bator_30_09_2021.mp3]

Do Domu Pomocy Społecznej „Domus Misericordiae” Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprosiła pierwszych podopiecznych w styczniu ubiegłego roku. Placówka przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. W czasie wielu różnorodnych aktywności osoby starsze integrują się ze sobą, nawiązując przyjaźnie i relacje koleżeńskie. Jak mówi jedna z pensjonariuszek, Marianna Filipska – w „Domus Misericordiae” czuje się jak w prawdziwym domu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/2_miedzynarodowy_Filipska_30_09_2021.mp3]

Różne formy aktywności dla osób starszych zapewnia również Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora, o czym mówi prezes Elżbieta Markowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/3_miedzynarodowy_Markowska_30_09_2021.mp3]

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzymy wszystkim seniorom wszelkiej pomyślności i opieki Bożej na dalsze lata życia.

ABK