Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym. Mówi Anna Mysłek, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/Anna-Myslek.mp3]

Istotnym elementem obchodów jest również zwrócenie uwagi na cierpienie najmłodszych. W ciągu ostatnich dekad zawartych zostało wiele międzynarodowych umów mających na celu wspólne zjednoczenie w staraniach o dobro dzieci. Najważniejsze z nich to Deklaracja Praw Dziecka oraz Konwencja o prawach dziecka. Mimo, iż jej sygnatariuszami są aż 193 państwa, w dalszym ciągu miliony dzieci na świecie żyją w ubóstwie, spotykają się z dyskryminacją rasową, religijną i etniczną, są wykorzystywane do ciężkiej pracy, a nawet sprzedawane czy werbowane do uczestnictwa w konfliktach zbrojnych. O swoich prawach, opowiedziały nam dzieci z grupy “zajączków” z MP nr 27 w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/dzieci.mp3]

Najważniejsze, żeby nasze dzieci w domach, szkołach i przedszkolach czuły się bezpiecznie i o wszystkich problemach mogły powiedzieć dorosłym.