Międzypokoleniowe muzykowanie

warsztaty

Fot. archiwum stowarzyszenia

O tym, że muzyka potrafi łączyć pokolenia przekonali się uczestnicy projektu „Znajdź swoją orbitę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” w Radomsku. Efektem ostatnich warsztatów muzycznych prowadzonych w ramach projektu jest wideoklip, który od wczoraj (19 stycznia) króluje w internecie.

W przedsięwzięciu uczestniczyli głównie seniorzy dzielnicy Kowalowiec i uczniowie Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w okresie od maja do grudnia w świetlicy stowarzyszenia. Podczas zajęć uczestnicy kształtowali swoje umiejętności wokalne. Kiedy grupa otrzymała zaproszenie do udziału w Koncercie Piosenki Biesiadnej, organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy, narodził się pomysł, by nadać jej jakąś nazwę. Tak powstał zespół „Rozśpiewany Kowalowiec”.

Nagranie jest jednym z działań, których celem jest przede wszystkim integracja wielopokoleniowa oraz wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej. Autorem utworu do wideoklipu jest ukraiński artysta Alexander Samson.