Miejski Dom Kultury w Radomsku wydał tomik poezji Janusza Różewicza

Z okazji 100. rocznicy urodzin Janusza Różewicza Miejski Dom Kultury w Radomsku wydał tomik poezji.

W czwartkowy wieczór, 24 maja, w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się promocja tomiku poezji Janusza Różewicza. Wiersze wchodzące w skład tomiku zostały przetłumaczone na język niemiecki i angielski. W spotkaniu uczestniczyli tłumacze utworów na język angielski: Barbara Bogoczek i Tony Howard oraz autorka wstępu do tomiku – Maria Dębicz. Promocja w kameralnej atmosferze sprzyjała zarówno rozmowom o twórczości, jak i wspólnemu czytaniu.

Przypomnijmy, że wydanie tomiku to jeden z cyklów działań artystycznych upamiętniających postać i twórczość Różewicza w ramach projektu „(Nie)Spełniony świat Janusza Różewicza”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Kultura – Interwencje.