Miesięczne bilety sieciowe pozaszczytowe – nowa oferta Kolei Śląskich

Źródło grafiki: Koleje Śląskie

Nowa oferta Kolei Śląskich dostępna jest już od 15.08.2020 Więcej szczegółów:

Bilety sieciowe uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w dowolnej relacji pociągami Kolei Śląskich.

Bilety imienne dobowe

Ważne są 24h od godziny wskazanej przy zakupie biletu. To doskonała oferta dla osób, które planują w ciągu doby odbywać większą liczbę przejazdów w różnych relacjach pociągami KŚ. Cena takiego biletu wynosi 34 zł.

Bilety miesięczne imienne/bezimienne

To doskonała oferta dla osób systematycznie odbywających przejazdy pociągami Kolei Śląskich. Bilety odcinkowe miesięczne ograniczają możliwość przejazdu do jednej trasy, wskazanej na bilecie. Dzięki biletom sieciowym nie musisz się już zastanawiać, czy masz bilet na właściwą trasę. Bilety w ofercie wystawia się według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi. Student zapłaci jedynie 51 % ceny biletu a uczeń – 49%.

Bilety miesięczne pozaszczytowe imienne/bezimienne

Stanowią zupełnie nową ofertę dedykowaną dla osób dojeżdżających do pracy poza godzinami szczytu, a także załatwiających sprawy służbowe, urzędowe, medyczne lub prywatne poza godzinami szczytu.

To zachęta dla osób, które do tej pory korzystały z samochodu na przesiadkę do Kolei Śląskich. Podróż koleją skraca czas przejazdu pomiędzy miejscowościami, wpływa również na polepszenie komfortu podróży.

Wprowadzając tę ofertę wychodzimy naprzeciw firmom, których pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe poza godzinami szczytu.

Godziny ważności biletu sieciowego miesięcznego pozaszczytowego to:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 14:00 i 18:00 – 5:00,
sobota, niedziela i święta – całodobowo.
Bilet sieciowy imienny miesięczny pozaszczytowy z ulgami ustawowymi uprawniający do przejazdu poza godzinami szczytu przewozowego będzie kosztował wg taryfy normalnej 190,00 zł. Student zapłaci 93,10 zł a uczeń – 119,70 zł.

Bilet sieciowy „na okaziciela” miesięczny pozaszczytowy, uprawniający do przejazdu poza godzinami szczytu przewozowego, wg taryfy normalnej w cenie 360,00 zł.

Zmiany obejmą także znany już pasażerom bilet sieciowy imienny miesięczny. Do tego, który w normalnej taryfie kosztuje 360,00 zł dodano ulgi ustawowe. Student zapłaci 176,40 zł a uczeń – 226,80 zł.

Więcej informacji: https://www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/

Źródło: Koleje Śląskie