Miliony na zadania związane z ochroną gruntów rolnych

źródło fot. UMWS

7,2 mln zł trafi do gmin z województwa śląskiego na budowę dróg transportu rolnego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów. W tym roku wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski zostały przyjęte do realizacji. Zadania dotyczą przede wszystkim budowy dróg transportu rolnego, ale także np. zakupu sprzętu komputerowego. W tym zakresie planowane jest wybudowanie 32 km dróg.
„Ochrona gruntów rolnych jest istotnym zadaniem samorządu województwa. Śląskie to bardzo zróżnicowany region, który obok wielkich miast skupia również tereny wiejskie. Stawiamy na jakość życia mieszkańców i chcemy, by region rozwijał się w zrównoważony sposób, stąd inwestycje w drogi dojazdowe do terenów rolniczych. To wpływa na komfort pracy w rolnictwie i poziom życia mieszkańców terenów wiejskich” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.
Warto wspomnieć, że jednym z zadań Zarządu Województwa Śląskiego jest gromadzenie środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Opłata ta wynika z ochrony gruntów rolnych i pobierana jest w przypadku przeznaczania tych gruntów do zagospodarowania na cele inne niż rolnicze np. w procesach budowlanych. Zgromadzone przez Zarząd dochody przeznaczane są na prace związane z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych.

źródło: UMWS