Mini ogród botaniczny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy

2016-07-1botanika-03

Przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy powstał mini ogród botaniczny. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, który dofinansował 80% kosztów utworzenia i zakupu roślin.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy zostało posadzonych 380 krzewów i drzewek. Na liczbę tę składają się rośliny z 58 gatunków roślin. Zamontowano również linię skraplającą oraz ustawiono tabliczki z nazwami.

Umowę dofinansowania podpisał wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz. Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach wyniosło ok. 20.000,00 zł.

Mini ogród botaniczny oprócz wzbogacenia przestrzeni Szkoły w Mokrzeszy, spełniać ma jeszcze inne ważne zadanie. Będzie bazą do prowadzenia zajęć dla dzieci, umożliwi prowadzenie interesujących obserwacji przyrodniczych – jako element „żywej lekcji” biologii.

Podobny mini ogród botaniczny powstał w ubiegłym roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie.

źródło: www.mstow.pl

2016-07-1botanika-09