Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Nowe możliwości eksportowe

Koronawirus zmienia światową​ gospodarkę. Polskie placówki dyplomatyczne informują o zainteresowaniu innych krajów dostawami produktów rolno-spożywczych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiono nową zakładkę: Możliwości eksportowe
W tym miejscu, na podstawie sygnałów z ambasad, resort będzie informować o nowych możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki zagraniczne. Będzie też podawać dane kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje.
Wykorzystanie tych możliwości zależy już od samych przedsiębiorców i eksporterów.

źródło: www.gov.pl