Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło z nowym projektem opiekuńczym

Fot. Ministerstwo Rolnictwa

We wtorek 18 stycznia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało projekt socjalny, w ramach którego seniorzy, którzy byli dotychczas aktywni zawodowo w sektorze rolniczym, będą mogli spędzać emeryturę w opiekuńczych gospodarstwach rolnych zamiast w ośrodkach pomocy społecznej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk, uzasadniając potrzebę tworzenia opiekuńczych gospodarstw rolnych, zwrócił uwagę na fakt, że seniorzy, którzy do tej pory prowadzili aktywny tryb życia w swoich gospodarstwach, a znaleźli się w domach opieki, cierpią nie tylko z powodu samotności, ale też z powodu oderwania od dotychczasowych zajęć:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/1_gospodarstwa_opiekuncze_kowalczyk_18_01.mp3]

Dr hab. Piotr Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiązując do problemów demograficznych, zwrócił uwagę, że specyfika starości na obszarach wiejskich różni się znacząco od sytuacji w miastach czy na przedmieściach, oraz że do tej pory nie istniał program, który by te różnice uwzględniał:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/2_gospodarstwa_opiekuncze_nowak_18_01.mp3]

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk nie ma wątpliwości, że gospodarstwa opiekuńcze będą dla seniorów dużo lepszym rozwiązaniem niż klasyczne domy opieki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/3_gospodarstwa_opiekuncze_kowalczyk_18_01.mp3]

W dużym skrócie: założenie jest takie, aby aktywni rolnicy przyjmowali do swoich gospodarstw seniorów, którzy są już nieaktywni zawodowo, którymi przy okazji mogli by się opiekować. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad wdrożeniem projektu w życie. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa.