Ministerstwo Sprawiedliwości chroni i edukuje dzieci

grafika źródło: www.gov.pl

Skończyliśmy z łagodnym traktowaniem osób unikających płacenia alimentów i odbieraniem dzieci za biedę. Uruchomiliśmy rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i powiedzieliśmy STOP nielegalnym aborcjom. Prowadzimy dla uczniów zajęcia edukacyjne – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. To tylko niektóre z wielu działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz dzieci.
W Dniu Dziecka resort przypomina, co udało się skutecznie przeprowadzić w trosce o najmłodszych, oraz jak realizowane jest hasło „Sprawiedliwość Dzieciom”.

Skuteczne ściąganie alimentów
Jak podaje ministerstwo – Skończyliśmy z łagodnym traktowaniem osób unikających płacenia alimentów. Wprowadziliśmy jasne zasady. Każdego, kto zalega z alimentami na kwotę równą lub przewyższającą trzymiesięczne zobowiązania, może spotkać kara od grzywny do roku więzienia. Dzięki nowym rozwiązaniom wiele dzieci otrzymało wsparcie alimentacyjne ze strony swoich rodziców.

Bezpardonowa walka z pedofilami
Uruchomiony został rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. W dostępnym w Internecie rejestrze każdy znajdzie nazwiska sprawców, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku mają obowiązek weryfikować, czy zatrudnianie przez nich osoby były karane za przestępstwa pedofilskie.

Koniec z odbieraniem dzieci za biedę
Wprowadzono zasady, zgodnie z którymi dzieci nie mogą być więcej odbierane rodzicom tylko dlatego, że rodzina nie radzi sobie finansowo. Jeśli w rodzinie panuje miłość i dzieci mają dobrą opieką, to ubóstwo nie może być powodem, by zabierać je rodzicom.

Koniec wydawania polskich dzieci za granicę
Wprowadzono przepisy, które uniemożliwią pochopne wydawanie za granicę polskich dzieci w sytuacji, gdy ich rodzice się rozstali. Skończono z praktyką, wedle której dzieci trafiają do innego kraju już po pierwszej decyzji sądu, bez rozpatrzenia odwołań. Gdy sąd kolejnej instancji zmienia orzeczenie, ponowne sprowadzenie dziecka do Polski było dotąd już często niemożliwe.

STOP nielegalnym adopcjom!​​​​​​​
Nowe przepisy są przełomem w zwalczaniu nielegalnych adopcji. Zapełniona została luka prawna, która pozwalała na ten groźny proceder. Ministerstwo stawia dobro dzieci na pierwszym miejscu dlatego podejmuje zdecydowaną walkę z szarą strefą adopcyjną. Dotąd odpowiedzialność karna groziła jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Teraz nowelizacja Kodeksu karnego powoduje, że bezkarne nie pozostaną też „pojedyncze” nielegalne adopcje. Grozi za to 5 lat więzienia.

Ochrona dzieci przed przemocą
Sejm niemal jednogłośnie uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę antyprzemocową, dzięki której sprawcy przemocy domowej, zagrażającej m.in. życiu lub zdrowiu dzieci, będą musieli bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Winny stosowania przemocy dostanie natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania, który wyegzekwuje policja. To oprawca ma się martwić o dach nad głową, a nie jego ofiary, w tym dzieci. Ustawa antyprzemocowa pozwoli uniknąć sytuacji, w których dzieci są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Ochrona tożsamości kulturowej dzieci
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych na forum Unii Europejskiej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej przyjęła przepis, który realizuje polską inicjatywę.

Wychowanie patriotyczne i edukacja
Prowadzone są zajęcia rozwijające uczucia patriotyczne młodzieży oraz kształtujące poczucie odpowiedzialności za siebie i za Ojczyznę. Warsztaty edukacyjne przybliżają dzieciom tematykę administracji rządowej i ustroju Polski. Wydarzenia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przybliżają młodym Polakom historię najdzielniejszych Polaków. Naszych bohaterów. Na ogrodzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczane są wystawy przypominające historię kraju.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości