Ministerstwo Sprawiedliwości stawia na mediacje

źródło fot. www.gov.pl

W dobie pandemii koronawirusa resort sprawiedliwości podejmuje wiele działań, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski zachęca Polaków do korzystania z mediacji. Dzięki nim mogą oni zakończyć swoje spory w szybki i bezpieczny sposób.
Postępowanie mediacyjne może odbywać się bez wychodzenia z domu – za pomocą komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej lub przez telefon. Pozwala to na utrzymanie zalecanego przez rząd dystansu społecznego i przyspiesza zakończenie sporu. Często strony są w stanie wypracować wspólne stanowisko już po kilku rozmowach. Ogromną zaletą mediacji są również jej koszty, które okazują się być znacznie niższe od tych ponoszonych podczas postępowania sądowego. Taka forma rozwiązania sporu jest mniej stresująca i pozwala zachować dobre stosunki między stronami.
Do mediacji można przystąpić na każdym etapie postępowania, nawet po wniesieniu pozwu do sądu. Sprawdzi się ona w większości spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, a nawet w niektórych sprawach karnych. Mediacja może pomóc na przykład w sąsiedzkich sporach o drogę, o zapłatę, czy o wykonanie umowy. W przypadku rozwodu konieczny jest wyrok sądu, jednak i tutaj mediacja może pomóc w podziale majątku, czy ustaleniu opieki nad dziećmi.
Przy sądach okręgowych działają sędziowie koordynatorzy, którzy prowadzą działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji.
– Stworzony przez nas system koordynatorów do spraw mediacji działających w każdym Sądzie Okręgowym sprawdza się znakomicie. Bardzo nas to cieszy. To doskonały fundament do budowania efektywnej sieci wsparcia na rzecz mediacji – podkreśla Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, który zwrócił się do prezesów sądów okręgowych w całej Polsce, aby zachęcali sędziów do kierowania jak największej liczby spraw do mediacji.
Statystyki pokazują, że Polacy szybko przekonują się do tej formy rozwiązywania sporów. W 2014 roku przeprowadzono trochę ponad 13 tys. mediacji, a cztery lata później było ich już ponad dwa razy tyle. I ten wynik zapewne uda się poprawić, bo w pierwszej połowie 2019 roku Polacy spotykali się przed mediatorami prawie 15 tysięcy razy.
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania usprawnią działanie sądów, przyspieszą rozwiązywanie konfliktów oraz pozwolą zachować zasady bezpieczeństwa.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości