Młodzi dziennikarze ekologicznie

gazetki eko 7

Rośnie świadomość ekologiczna młodego pokolenia. Dzieci i młodzież wiedzą, dlaczego trzeba segregować śmieci, rozumieją konieczność dbania o środowisko. Często to od nich uczą się starsi – rodzice i dziadkowie. Niestety wciąż jeszcze natykamy się w lesie na nielegalne wysypiska, jeszcze w zimne dni roznosi się w powietrzu smród palonych śmieci.

Czym dla nas jest – lub być powinna – ekologia? Według Karoliny i Oli, uczennic Zespołu Szkół nr 3, jest to obowiązek. Każdy powinien dbać o środowisko, o to, co nas otacza, bo zaniedbanie może skończyć się źle. Z lekceważenia ekologii wzięło się choćby globalne ocieplenie.

– W takich warunkach długo nie pożyjemy, już za parę lat może być ciężko – mówi Ola.

Jest jednak nadzieja – większość osób wie o podstawowych sprawach: nie śmiecić w lesie (ani nigdzie), nie spalać w piecach szkodliwych tworzyw, segregować odpady. O ile przyjemniej jest spacerować czy ćwiczyć w lesie, nie natykając się po drodze na worki śmieci.

Popularyzacji wiedzy ekologicznej sprzyja konkurs na Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym, organizowany już piętnasty raz przez Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie. Przy wsparciu Ligi Ochrony Przyrody, Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 9. czerwca rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody młodym redaktorom.

Według Marii Jasińskiej, wiceprezes Ligi Ochrony Przyrody i członka jury, uczniowie chętnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. Warto organizować konkursy, ponieważ podczas przygotowań młodzi ludzie czerpią wiedzę z różnych źródeł. Zachęceni, zajmują się samodzielną obserwacją przyrody, a wnioski spisują. Przykład kolegów może zachęcić tych niezainteresowanych, którzy sami w przyszłości mogą zacząć działać proekologicznie.

Laureaci konkursu:

Szkoły Podstawowe :

– I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie – „ABC Jedynki”

– I miejsce – Zespół Szkół w Garnku – „Prus EKO News”

– II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie – „EKO SZKOŁA”

– III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie – „Dla Nas o Nas”

– wyróżnienie – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu – „ekoSZKOLNIAK”

– wyróżnienie – Zespół Szkół nr 3 – „LOOKNIJ”

Gimnazja:

– I miejsce – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie – „Piątka”

– I miejsce – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne „Jura Krakowsko – Częstochowska”

– I miejsce – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne „Ekofani”

– II miejsce – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne – „EKOLOGIA i TY”

– II miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku „Gimbus”

– III miejsce – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie – „EKO”

– III miejsce – Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie – „EKO Herberciaki”

– wyróżnienie – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne – „Gazetka Jurajska”

– wyróżnienie – Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego – „GimPress”

– wyróżnienie – Gimnazjum nr 8 – „Ekologiczna ósemka”


Szkoły Ponadgimnazjalne:
– I miejsce – Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie – „Eko modni”

– wyróżnienie – Agnieszka Gadzalińska – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

– wyróżnienie – Klaudia Majcherek – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

Nagrody specjalne „EKO – PIÓRA” otrzymują:

Natalia Leszczyńska – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie

Aleksandra Cupriak – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie

AD