Młodzi, kreatywni

FILHARMONIA 1

W poniedziałek, 25 maja o godz. 17.00, w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się Gala podsumowująca II edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”, realizowanego w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Celem strategicznym projektu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on także pokazać młodym ludziom korzyści jakie mogą wyniknąć z założenia własnej działalności gospodarczej, a także zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi.

W II edycji Projektu organizowane były warsztaty m.in. praktycznych aspektów prowadzenia firmy, marketingu i promocji towarów oraz usług, warsztaty z procedury rejestracji działalności gospodarczej, a także możliwości pozyskania funduszy europejskich na jej rozpoczęcie. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznać się z obowiązkami podatkowymi.

W Projekcie wzięło udział 14 gimnazjów oraz 18 szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy. Podczas Gali zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów oraz podziękowania dla współorganizatorów Projektu. Uroczystość uświetni występ artystyczny Artura Barcisia i Cezarego Żaka.