Młodzi skrzypkowie kształcili swój warsztat

Taką okazję mieli 2 marca uczestnicy warsztatów skrzypcowych w ramach I Konkursu Skrzypcowego Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej oraz uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie.

Osoby zainteresowane warsztatami mogły brać w nich czynny lub bierny udział w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater. Warsztaty prowadził wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dr hab. Kazimierz Skowronek, z którym rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem warsztatów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1warsztaty_kazimierz_skowronek_02_03_19.mp3]

Uczniowie biorący udział w warsztatach sami posiadają już swój podstawowy warsztat gry. A co zrobić, żeby taki warsztat i umiejętność grania na danym instrumencie wypracować? Jedną z możliwości jest nauka pod okiem fachowców. Taką możliwość daje Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie. Mówi dyrektor szkoły, Urszula Ledwoń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2warsztaty_urszula_ledwon_02_03_19.mp3]

Ogłoszenie wyników I Konkursu Skrzypcowego Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej nastąpi podczas Koncertu Laureatów dnia 4 marca o godzinie 18:00 w Muzeum Częstochowskim – Ratuszu.

KF