Młodzi Zawodowcy w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie wraz z Centrum Informacji Zawodowej od kilku lat wspólnie organizują projekt „Szkoła Praca Przyszłość”.

W tym roku odbywa się już jego piąta edycja, w ramach której Zespół Szkół Technicznych zorganizował warsztaty pt. „Młodzi Zawodowcy”. O projekcie opowiada dyrektor częstochowskiej szkoły Rafał Piotrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_RAFAŁ_PIOTROWSKI_04_04_2019.mp3]

W warsztatach uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych z Częstochowy, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kierunków kształcenia, takich jak: budownictwo, inżynieria sanitarna, architektura krajobrazu czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczestnicy warsztatów jednogłośnie stwierdzili, że to ważna i przydatna inicjatywa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_UCZNIOWIE_04_04_2019.mp3]

Zakończenie projektu jest przewidywane na czerwiec br.

AK