Mniej barier w szkołach

bez barier

Już wkrótce zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w trzech częstochowskich szkołach, które dotychczas utrudniały poruszanie się w ich obrębie. Inicjatywa powstała głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych. W ramach projektu mają być przeprowadzone następujące prace: wykonanie podjazdów, rozebranie starych nawierzchni i chodników, wyprofilowanie nowych, utwardzonych dojść, przebudowa istniejących schodów, wymiana drzwi wejściowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z zasadzeniem zieleni. Przetarg wygrała firma „Dertrans” z Konopisk. Koszt pierwszej części inwestycji wyniesie 68 880 zł, drugiej 67 560 zł, a trzeciej 49 200 zł. Prace będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i mają się zakończyć w październiku br..

MT