Mniej wypadków przy pracy w rolnictwie

Lekceważenie przepisów i zasad BHP, ale nieraz też po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności, są przyczyną wypadków przy pracy w rolnictwie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie trzykrotnie, z 66 tys. do 23 tys., a wskaźnik wypadkowości liczony liczbą wypadków przypadających na tysiąc ubezpieczonych spadł z 25 do 11 wypadków. O najczęstszych przyczynach wypadków przy pracy w rolnictwie mówi dyrektor Regionalnego Oddziału KRUS w Częstochowie – Piotr Dobosz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/MNiej-wypadków-w-rolnictwie.mp3]

Z roku na rok wypadków przy pracy w rolnictwie jest coraz mniej, czego powodem jest wyższy stopień uświadomienia oraz większa profesjonalizacja gospodarstw rolnych. Świadczą też o tym statystyki prowadzone przez Regionalny Oddział KRUS w Częstochowie , a także kampanie edukacyjne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/Mnjiej-wypadków-w-rolnictwie2.mp3]

Pierwszą rzeczą poza pomocą poszkodowanemu w wyniku pracy w rolnictwie jest wezwanie odpowiednich służb ratowniczych, informując o zdarzeniu, o tym, kto jest poszkodowany, w jakich okolicznościach i jaki jest jego stan.

O zaistniałym zdarzeniu trzeba poinformować Kasę, nie później niż 6 miesięcy od wypadku. Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w skutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje osobie, która uległa wypadkowi, poszkodowanemu ubezpieczonemu w KRUS oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy rolniczej, która była ubezpieczona w Kasie.

Piotr Nicpoń