Modernizacja oświetlenia w Mstowie

led

Gmina Mstów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mstów. Projekt obejmuje wymianę 1.783 sztuk opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe LED, wyposażone w autonomiczne, programowalne (z poziomu szafy SO) układy redukcji mocy.
W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane oraz zapewniona zostanie promocja projektu.
Aktualnie duża część oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów oparta jest na przestarzałych technologicznie lampach, pochłaniających bardzo dużo energii w stosunku do lamp najnowszej generacji. W gminie dominują głównie lampy rtęciowe i sodowe (o mocy opraw 70-250 kW), które zużywają dwukrotnie więcej energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia LED.
Modernizacja i wymiana na nowe oprawy LED pozwoli na znaczne oszczędności w budżecie gminnym z tytułu opłat za oświetlenie uliczne.
Wniosek został złożony na kwotę 1.932.552,0 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ok.63%. Realizacja projektu jest planowana (w przypadku uzyskania dofinansowania) w br. lub w 2018 r.