Modernizacja Politechniki

modernizacja_budynkow

Politechnika Częstochowska może pochwalić się nowoczesnym ośrodkiem akademickim, odpowiadającym najwyższym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. W piątek (15.04) dokonano otwarcia budynku zmodernizowanego w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/04/Lech_Borowik_przeglad.mp3]

Mówił Lech Borowik, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Na realizację przedsięwzięcia Uczelnia pozyskała środki z budżetu państwa z części 38 – Szkolnictwo wyższe w wysokości 13 800 000 zł i w dniu 21 maja 2012 r. została podpisana umowa nr 1117 z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udzieleniu dotacji celowej. O tym ile budynków do tej pory udało się zmodernizować i planach na przyszłość mówi rektor Politechniki Maria Nowica Skowron:

 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/04/Nowicka_Skowron_przeglad.mp3]

Realizacja zadania odbywała się od listopada od 2011r. do grudnia 2014r.

Dzięki przeprowadzeniu wszelkich prac remontowo – budowlanych Wydział Elektryczny pozyskał 6-cio kondygnacyjny budynek, w którym znajduje się aula Wydziału Elektrycznego na ok. 180 miejsc oraz laboratoria dydaktyczne. Została dobudowana również nowa część pawilonu F 3 kondygnacyjna, w której znajdują się laboratoria dydaktyczne. Ponadto wydział zainstalował odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na dachu pawilonu B Wydziału Elektrycznego oraz turbiny wiatrowe z osią pionową umiejscowione na dachu pawilonu F.

 

PKR